1. Obchody Święta Niepodległości w naszej szkole

  10 LIS 2017

  11 listopada to dla każdego Polaka ważna data – symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Patriotyczne święto skłania nas do refleksji nad wartością wolności i niepodległości stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, uczniowie Technikum Kolejowego przedstawili wzruszającą lekcję historii przygotowaną przez klasę 4 TTK oraz uczniów z klas: 1 TTK1, 2 TDMK i 3 TTK, a wszystko pod kierunkiem p. Wioletty Bargiel.

  Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycznych, przekazanych poprzez grę młodych aktorów. Wszystko po to, aby wszczepić w młode serca uczucia do własnego kraju i przedstawić tragiczne losy naszej ojczyzny i trudną drogę do odzyskania wolności.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 2. Pamiętamy!

  1 LIS 2017

  Uczniowie Technikum Kolejowego wraz z Dyrektorem Szkoły p. Tomaszem Makowskim z okazji nadchodzącego Dnia Wszystkich Świętych uczcili pamięć zamordowanych w czasie okupacji kolejarzy zapalając znicze i składając kwiaty przy pomniku na ul. Dworcowej.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6 

 3. Rozwój fizyczny ucznia

  28 PAź 2017

  Szkoła kładzie duży nacisk na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów. Realizujemy wiele przedsięwzięć mających na celu zachęcenie społeczności szkolnej do uczestnictwa w rekreacji ruchowej i sporcie.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 

 4. Dzień Nauczyciela!

  17 PAź 2017

  W ten szczególny dzień klasa 2 TDMK przygotowała uroczystość dla społeczności szkolnej Technikum Kolejowego. Był występ pt.„W pokoju nauczycielskim”, konkurs „Zgadnij kto to”, muzyka i taniec, a także wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

  • Pan Bartosz Lewandowski – „Dobroczyńca Ludzkości”
  • Pan Kamil Gawinecki – „Laur publiczności”
  • Pani Joanna Stańczak – „Top nauczyciel”
  • Pani Katarzyna Zawada – „Szkolny detektyw”
  • Pani Beata Cieszyńska – „Wulkan energii”
  • Pani Mirosława Szablewska – „Miss”
  • Pan Tomasz Makowski – „Mister”
  • Pan Michał Miszta – „Mistrz ciętej riposty”
  • Pani Hanna Radzio – „Pracowita pszczółka”

  Raz jeszcze życzymy Dyrekcji, całemu gronu pedagogicznemu i pozostałym pracownikom satysfakcji i dużo sukcesów z życiu zawodowym.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 5. TRAKO 2017

  29 WRZ 2017

  12. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017 w Gdańsku. Tegoroczna edycja największego i najbardziej prestiżowego spotkania branży transportu szynowego odbyła się w dniach 26-29 września. 30 tys. metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, 1 000 m torów do ekspozycji taboru oraz maszyn i urządzeń torowych oraz 700 wystawców z 25 krajów – to najważniejsze liczby targów kolejowych Trako 2017. To organizowane w cyklu dwuletnim gdańskie spotkanie branży kolejowej jest drugą największą tego typu imprezą w Europie. Oczywiście nie zabrakło na targach nauczycieli i uczniów Technikum Kolejowego im. M. Kopernika w Bydgoszczy.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

 6. Zdjęcia z inauguracji roku szkolnego 2017/18

  5 WRZ 2017

 7. Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

  5 LIP 2017

  3 lipca br. Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika, reprezentowane przez B. Szymańskiego i W. Bargiel, dołączyło do sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

  Stale rosnące zainteresowanie tą tematyką jest pozytywnym sygnałem. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego musi być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska. Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, propagowanie dobrych praktyk, wzbudzanie zaufania społecznego – to tylko niektóre z korzyści płynących z udziału w tej inicjatywie. – Cieszę się z tak dużego zainteresowania projektem kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Mam również nadzieję, że grono sygnatariuszy Deklaracji będzie się stale poszerzać, co pozwoli na rozpowszechnienie na cały system transportu kolejowego zasad i wartości, które tej inicjatywie przyświecają – podkreśla Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

  Inicjatywa Urzędu Transportu Kolejowego skierowana jest nie tylko do przedstawicieli firm kolejowych, ale także przedsiębiorstw działających poza tym sektorem, uczelni, szkół i instytucji.

  Podpisanie Deklaracji jest wyrazem oświadczenia woli przestrzegania i stosowania się do poniższych zasad:

  • postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów systemów zarządzania,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

  Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została podpisana przez 163 przedstawicieli rynku kolejowego, w tym przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, przewoźników, zarządców i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producentów taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia, a także media. Wśród zaszczytnych sygnatariuszy jest także Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

  Zdjęcia:  1  2  3  4  5  6 

 8. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

  23 CZE 2017

  Kolejny rok szkolny w Technikum Kolejowym im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy przeszedł do historii. Uroczystość z tej okazji zaszczycili swoją obecnością, oprócz Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i uczniów: Starszy Wizytator Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Elżbieta Nowak oraz Kanclerz Bydgoskiej Szkoły Wyższej Pan Tomasz Makowski.

  Nie obyło się bez wyróżnień uczniów:

  • najwyższą średnią ocen w szkole otrzymał Michał Przedwojski;
  • świadectwo z paskiem: Maciej Przybylak, Magdalena Tobolska, Krystian Jędral, Przemysław Korzeniewski i Anna Andler;
  • za pomoc i zaangażowanie w VIII Bydgoski Festiwal Nauki: Katarzyna Blumkowska, Piotr Lewandowski, Natalia Frąckowiak, Aleksandra Karnowska, Paula Malendowicz, Magdalena Tobolska, Oskar Krzysztofek i Miłosz Rosół.

  Krótki, ale sympatyczny program artystyczny przygotowali uczniowie klasy 1TTK3 pod kierunkiem wychowawczyni Pani Agaty Chechła.

  Na zakończenie uroczystości uczniowie Hubert Baran, Łukasz Kammer, Bartosz Wiśniewski wraz z Dyrektorem Szkoły posadzili w obrębie szkoły dwa dęby symbolizujące siłę, trwałość, długowieczność i szlachetność.

  ŻYCZYMY SŁONECZNYCH, PEŁNYCH RADOŚCI I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

  Zdjęcia:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39 

Zobacz starsze wiadomości » Archiwum

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Pobierz wykaz podręczników

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Powodzenia!!!

Oferta Technikum Kolejowego w Bydgoszczy

Oferta Technikum Kolejowego w Bydgoszczy nawiązuje do najlepszych tradycji szkolnictwa kolejowego. Jest odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie instytucji kolejowych na wykwalifikowaną kadrę. Środki Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój kolejnictwa w Polsce poprawią jakość funkcjonowania całego sektora kolei, a naszym absolwentom zapewnią dobrą i stabilną pracę.

Nauka w szkole jest bezpłatna

Do klas pierwszych różnych specjalności przyjmujemy wszystkich chętnych absolwentów gimnazjów.

Stypendium motywacyjne

Uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o pomoc mającą charakter motywacyjny – stypendium motywacyjne.

Nauka w technikum trwa 4 lata, w trakcie których uczeń zdając egzaminy uzyskuje określoną kwalifikację, a cała edukacja kończy się egzaminem dojrzałości (maturą).

Podstawa prawna

Typ szkoły: niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. PDF

Podstawowe kwestie związane z kształceniem w zawodach kolejowych na poziomie technikum 4-letniego na podbudowie gimnazjum określają:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. R.P. z dnia 3 stycznia 2012 r., poz. 7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Statut Technikum Kolejowego PDF

Partnerzy

Patronat medialny


Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?