Nowe koleje dawnego technikum

Ze względu na duży sentyment mieszkańców Bydgoszczy i regionu do dawnego Technikum Kolejowego nazwa nowej szkoły oraz jej założenia programowe nawiązują do kilkudziesięcioletniej tradycji tej placówki. Gwarancją tego jest zarówno najlepsza kadra rekrutująca się spośród nauczycieli byłego Technikum oraz zobowiązania zawarte w liście intencyjnym pomiędzy PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. a Centrum Nauki i Szkolnictwa „Edukator” działającym przy Bydgoskiej Szkole Wyższej.

Jak to było, po kolei…?

Kształcenie na poziomie technika dla potrzeb Przedsiębiorstwa PKP, prowadzone było w Bydgoszczy w Technikum Kolejowym w latach 1952–2005. W ciągu 53 lat istnienia szkołę opuściło ponad 7 tysięcy absolwentów uczących się w 28 specjalnościach ekonomicznych i technicznych. Najwięcej absolwentów uzyskało zawody: technika budownictwa (drogi i mosty kolejowe); technika transportu (ruch kolejowy, ruch i przewozy kolejowe), technika elektronika oraz technika telekomunikacji (teletechnika kolejowe, telekomunikacja kolejowa). Po 46. latach działalności w charakterze szkoły resortowej (prowadzonej przez Ministerstwo Kolei, Ministerstwo Komunikacji, Dyrekcję Generalną PKP oraz Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej), w roku 1999 placówkę przejął Prezydent Bydgoszczy. W 2002 roku, decyzją Rady Miasta, wstrzymano nabór do Technikum Kolejowego zapisując w uchwale likwidację szkoły.

Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?