Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Technikum Kolejowe funkcjonowało w Bydgoszczy w latach 1952-2005. Do tego czasu opuściło je ponad 7 tys. absolwentów, uczących się w 28 specjalnościach ekonomicznych i technicznych.

W 2013 roku postanowiono reaktywować placówkę. Technikum Kolejowe w Bydgoszczy oficjalnie funkcjonuje od 2014 roku. Dbając o wysoki poziom nauczania szkoła została objęta patronatem przez Bydgoską Szkołę Wyższą. Współpraca ze spółkami kolejowymi gwarantuje natomiast wysoki poziom nauczania przedmiotów zawodowych. Dostępnych są 4 specjalności: technik budownictwa kolejowego, technik automatyk transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Po technikum jest możliwość kontynuowania edukacji na studiach. Bydgoska Szkoła Wyższa oferuje dwie kolejne specjalności na budownictwie – drogi szynowe i inżynieria ruchu.

Jesteśmy szkołą prywatną na prawach szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa 5 lat i jest BEZPŁATNA

Nasza oferta to powrót do najlepszych tradycji Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. Już wkrótce polski transport kolejowy zgłosi zapotrzebowanie na nowe, dobrze przygotowane kadry. Dzięki unijnym środkom znacznie poprawi się jakość funkcjonowania całego sektora kolei, a nasi absolwenci zyskają gwarancję dobrej i stabilnej pracy.

Szkolne Koło Kolejowe

Chętni uczniowie i nauczyciele działają w Szkolnym Kole Kolejowym.
W ramach działalności Koła pogłębiamy swoją wiedzę, poznajemy ciekawostki ze świata kolei, uczestniczymy w branżowych projektach oraz kultywujemy tradycję kolejarską.

Merytorycznym opiekunem Koła jest pan Michał Piątkowski, a nad organizacją działalności czuwa pani Agnieszka Włoch.
Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: pedagog@kolejowe.edu.pl

Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei "KOLEJ NA CIEBIE "

Technikum Kolejowe im. Mikołaja Kopernika nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Edukacja  dla Rozwoju Kolei KOLEJ NA CIEBIE.

Stowarzyszenie to miejsce spotkań i wymiany wiedzy oraz poglądów na temat edukacji kolejowej, którego misją jest poza edukowaniem budowanie właściwych postaw na rzecz bezpieczeństwa  w transporcie kolejowym. Stawia sobie za cel kształtowanie edukacji kreatywnej, innowacyjnej
i technicznej na każdym poziomie nauczania.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swojej wiedzy przez uczestniczenie w projektach edukacyjnych, współtworzenia tych projektów i realnego przekształcania otaczającej ich rzeczywistości.

Zobacz prezentację