Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

CONTACTS

Masz pytania? Zadzwoń – 502 340 870

Warunki przyjęcia

01

Do klas I różnych specjalności przyjmujemy wszystkich chętnych absolwentów szkół podstawowych.

02

Informujemy, że Technikum Kolejowe w Bydgoszczy nie jest ujęte w rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych.

03

Wszelkie informacje w sprawie rekrutacji otrzymasz pod numerem telefonu 502 340 870.

Formularz zgłoszeniowy  HARMONOGRAM REKRUTACJI DLA KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM KOLEJOWEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BYDGOSZCZY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  do 14 lipca 2021 roku

  Złożenie elektronicznie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (znajdziesz go powyżej).

  25 czerwca 2021 r. – 14 lipca 2021 r.

  Dostarczenie do szkoły przez przyszłego ucznia i rodzica oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, trzy fotografie oraz wypełniony, rozszerzony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który pobierzesz tutaj.

  Podpisanie przez rodzica umowy ze szkołą   dotyczącej kształcenia w wybranej placówce.  Wydanie przez szkołę przyszłemu uczniowi skierowania na badania lekarskie.

  09 lipca 2021 r. – 23 lipca 2021 r.

  Ponieważ wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r., a do 8 lipca wyniki, zaświadczenia i informacje mają być przekazane szkołom, zaś  termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to  9 lipca 2021 r.

  dlatego prosimy o dostarczenie  do szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia  z badań lekarskich w podanym obok terminie. Powyższe zaświadczenia można przesłać listem poleconym na adres szkoły: Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4 c, 85-059 Bydgoszcz z dopiskiem REKRUTACJA.

  UWAGA! Złożenie kompletu dokumentów do szkoły jest jednoznaczne  z przyjęciem do klasy pierwszej o czym Rodzice zostaną również poinformowani pisemnie.Także przypominamy, że zamiast  „drzwi otwartych”  proponujemy indywidualne spotkanie na życzenie Rodziców i przyszłego Ucznia z Managerem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. Wystarczy zadzwonić pod numer 502 340 870 i umówić się na spotkanie w celu zwiedzenia szkoły w terminie dla Was najdogodniejszym.

  Podczas postępowania rekrutacyjnego w dniach od 25 czerwca do 14 lipca br. SEKRETARIAT SZKOŁY czynny w dni powszednie w godz. 08:00 – 15:00, w soboty 09:00 – 13:00.

  W sprawie ZAKWATEROWANIA w bursie lub internacie prosimy zainteresowanych przyszłych uczniów jak i też ich rodziców wejść na stronę: https://kolejowe.edu.pl/zakwaterowanie/ i klikając w REKRUTACJĘ poszczególnych placówek celem zapoznania się z wymogami i terminami przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w tychże placówkach.

  Pomocą służy p. Andrzej Poturalski (kom. 502 340 870) – Manager Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.