Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

wykonywania i nadzorowania prac na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego ich stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych

instalowania, sprawdzania, regulowania i konserwowania czujników torowych, magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, urządzeń zasilających prądu stałego (baterii akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowniki i zespoły prądotwórcze)

montowania, utrzymywania w ruchu i naprawiania podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręczne (kluczowe), mechaniczne, przekaźnikowe i komputerowe oraz na górkach rozrządowych , a także ich zasilanie

układania kabli sygnalizacyjnych, wykonywania ich połączenia oraz przygotowania kabli do umieszczenia w głowicach, skrzynkach kablowych i sprawdzania izolacji żył kablowych

montowania, sprawdzania działania, regulowania i kontrolowania napędu zwrotnicowego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych

zabudowywania i sprawdzania parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów oraz sprawdzania parametrów tych urządzeń

sprawdzania działania, regulowania i konserwowania semaforów i obwodów sterujących

kierowania i nadzorowania pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym potwierdza posiadanie kwalifikacji kolejowych, co oznacza, że absolwent może pracować w jednostkach eksploatacyjnych PKP i warsztatach naprawczych w kolejowych zakładach automatyki.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych: GSM-R kolejowej odmiany cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczonej do celów m. in. lokalizacji, telemetrii i telematyki oraz ETCS służący do sygnalizacji kabinowej i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

Praca technika automatyka sterowania ruchem kolejowym odbywa się na wolnym powietrzu – na szlakach i przejazdach kolejowych w zmiennych warunkach atmosferycznych i różnych porach doby oraz w pomieszczeniach stacyjnych, nastawniach, przekaźnikowniach, siłowniach, akumulatorowniach, kablowniach, pomieszczeniach naprężaczy, w budynkach strażnic przejazdowych, w warsztatach monterskich oraz w pomieszczeniach zamkniętych biur.