Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

Drodzy Absolwenci!

 5 lipca opublikowane zostaną wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Uczniowie, którzy nie pobrali danych do logowania z sekretariatu mogą skontaktować się telefonicznie 52 584 10 06 lub mailowo:

sekretariat@kolejowe.edu.pl. Wyniki można będzie sprawdzić na stronie https://wyniki.edu.pl. Od 5 lipca absolwenci, którzy zdali egzamin mogą odbierać świadectwa dojrzałości w godzinach pracy sekretariatu 8:00-15:00.

 Informuję, że zdający którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu mogą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu, jeżeli nie później niż do 12 lipca 2022r. złożą Dyrektorowi Szkoły oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Druk formularza jest dostępny w sekretariacie szkoły.

 Przypominam, że zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE termin egzaminu poprawkowego to 23 sierpnia 2022r. o godz. 9:00. Szczegółowy harmonogram zawierający przypisanie zdających do sal zostanie opublikowany po 15 lipca 2022r.

Autor

Technikum Kolejowe