Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

W sierpniu uczniowie klasy 3BT brali udział w stażu uczniowskim współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pięcioro uczniów przez cały miesiąc aktywnie brało udział w stażu. Przez pierwsze dwa tygodnie pod okiem Głównej Inżynier Pani Magdaleny oraz Inspektora Diagnosty Pana Rafała uczyli się m.in. o budowie i utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych, poznali zasady remontów, modernizacji i przeglądów. Wybrali się na kilka obiektów, a w szczególności na remont linii kolejowej nr 215, na której poznali Inspektora Diagnostę Pana Andrzeja, z którym wykonali kilka pomiarów na wiaduktach. Przez następne dwa tygodnie stażyści pod przewodnictwem Głównej Inżynier Pani Anny z działu diagnostyki ds. nawierzchni i podtorza uczyli się w szczególności o budowie i zastosowaniu toru bezstykowego. Zajęli się oni także pomiarami punktów stałych pod okiem Pana Leszka i Pana Waldemara na odcinku Bydgoszcz Główna – Inowrocław. Po ich zakończeniu stażyści zostali przydzieleni do Pana Dariusza, z którym wykonywali pomiary za pomocą toromierza typu iTEC na stacjach Maksymilianowo i Bydgoszcz Wschód.

Autor

Technikum Kolejowe