Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS
Z życia szkoły

Wizyta studyjna uczniów Technikum Kolejowego w PESA Bydgoszcz SA

W dniu 2022-12-21 uczniowie klas 3tk1, 3tk2, 4tk1, 4tk2, 4etp, 4etg Technikum Kolejowego  uczestniczyli w wizycie studyjnej u producenta pojazdów szynowych PESA Bydgoszcz SA. Celem wizyty było :

(1) prezentacja lokomotywy 111Ed20 z modułem dojazdowym udostępnionej przez spółkę Rail Capital Partners;

(2) możliwość zapoznania się z obsługą lokomotywy oraz budową pojazdu

(3) rozmowy z maszynistą.

Stworzono możliwość dla uczniów, aby mogli zasiąść za „sterami” lokomotywy i wykonać krótką jazdę pod nadzorem doświadczonego maszynisty. Dzięki powyżej opisanym możliwościom uczniowie zapoznali się z praktycznymi aspektami eksploatacji lokomotywy.

Następnie uczniowie zwiedzili zakład budowy konstrukcji, gdzie dzięki uprzejmości kierownictwa zakładu widzieli technologię budowy pojazdów kolejowych oraz zapoznali się z nowoczesnym parkiem maszynowych wykorzystywanym przez zakład. Podczas wizyty w zakładzie pracownicy produkcji omówili powstającą konstrukcję lokomotywy na różnych jej etapach budowy.

W tym miejscu organizatorzy wizyty chcieliby złożyć podziękowania dla osób, które podczas wizyty przekazały bezcenną wiedzę dla uczniów jak również osobom, które zapewniły sprawną i bezpieczną naukę praktyczną dla uczniów podczas zwiedzania zakładu. Szczególne podziękowania należą się Panu maszyniście oraz Kierownictwu PESA Bydgoszcz SA za otwartość na rozwój i praktyczną edukację uczniów naszej szkoły

Autor

Technikum Kolejowe