Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS
Z życia szkoły

Dla obecnych i przyszłych absolwentów Technikum Kolejowego!!!

KIERUNEK LOGISTYKA – studia inżynierskie BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

Specjalizacja: Inżynieria transportu kolejowego Założeniem specjalizacji jest, aby student nabył wiedzę dotyczącą inżynierii w transporcie kolejowym i znał organizację przedsiębiorstw kolejowych, wszystkie działy transportu kolejowego i posiadał wiedzę dotyczącą procesów homologacyjnych elementów infrastruktury i urządzeń kolejowych oraz procesów certyfikacyjnych podsystemów.

Wykaz przedmiotów realizowanych na 5 i 6 semestrze studiów inżynierskich w ramach specjalizacji:

Moduł : Inżynieria transportu kolejowego 1. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym 2. Organizacja transportu kolejowego 3. Infrastruktura transportu kolejowego 4. Urządzenia srk i łączności 5. Organizacja transportu przedsiębiorstwa transportu kolejowego 6. Interoperacyjność w transporcie kolejowym 7. Certyfikacja w transporcie kolejowym 8. Inżynieria ruchu kolejowego 9. Budowa pojazdów szynowych

KIERUNEK BUDOWNICTWO – studia inżynierskie BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA

Specjalizacja: Drogi szynowe

Studenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego w zakresie projektowania, budowy, modernizacji, remontów i utrzymania. Specjalność ta umożliwia poszerzanie wiedzy z zakresu eksploatacji i diagnozowania stanu technicznego nawierzchni szynowych oraz stosowania nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem.

Wykaz przedmiotów realizowanych na 5 i 6 semestrze studiów inżynierskich w ramach specjalizacji:

Drogi szynowe

  1. Nawierzchnie szynowe z diagnostyką
  2. Projektowanie dróg szynowych
  3. Eksploatacja dróg szynowych
  4. Podstawy prawne transportu szynowego
  5. Urządzenia sterowania ruchem
  6. Drogi szynowe w miastach
  7. Technologie napraw dróg szynowych

Autor

Technikum Kolejowe