Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

UWAGA! UWAGA! BARDZO WAŻNE!!!

1) REKRUTACJA DO BURS W BYDGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Nabór na rok szkolny 2021/2022 dla nowych mieszkańców odbędzie się w sposób elektroniczny!!!
Podajemy link do strony rekrutacyjnej: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszczbursy
Strona zostanie uruchomiona 22.07.2021 r. o godz. 8.00
Wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji wniosek oraz dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów musi być podpisany (przez obojga rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego kandydata) i złożony w terminie: od 22 lipca 2021 r. do 29 lipca 2021 r. do godziny 12.00 w bursie pierwszego wyboru (osobiście lub przesłany listem poleconym – decyduje data wpływu do placówki).
Kandydatów prosi się o zwrócenie uwagi na terminy rekrutacyjne, szczególnie stosunkowo krótki czas na potwierdzenie przez kandydata woli zamieszkania w bursie. Należy koniecznie dostarczyć załączniki potwierdzające np. wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, samotne wychowywanie dziecka.
Prosimy pamiętać o dołączeniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły. Należy zadzwonić do sekretariatu szkoły pod nr 52 584 10 06 i poprosić, aby powyższe zaświadczenie przesłano e-mail lub odebrać osobiście.

2)REKRUTACJA DO INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH W BYDGOSZCZYW ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wszystkie informacje o naborze znajdziecie na stronie internetowej: https://zsd.bydgoszcz.pl/rekrutacja-do-internatu-zsd-2020-21-w1,430,28869.html
Prosimy pamiętać o dołączeniu zaświadczenia o przyjęciu do szkoły. Należy zadzwonić do sekretariatu szkoły pod nr 52 584 10 06 i poprosić, aby powyższe zaświadczenie przesłano e-mail lub odebrać osobiście.

Pomocą służy p. Andrzej Poturalski (kom. 502 340 870) – Manager Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.

Autor

Technikum Kolejowe