Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

W tym tygodniu gościła u nas wystawa ukazująca działalność Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej przedstawiła początki organizacji, kierunki oraz strukturę jej działalności.

Wystawa składa się z plansz, które przedstawiają archiwalne fotografie, dokumenty, relacje i biogramy. Jest to historia w pigułce jedynej w Europie organizacji, której celem była pomoc społeczności żydowskiej w okupowanej przez Niemców Polsce. Przedstawiona jest pomoc zorganizowana

(„Żegota”) oraz indywidualna. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków.

Autor

Technikum Kolejowe