Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS
Z życia szkoły

Nowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

do 14 lipca 2021 roku

Złożenie elektronicznie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO poprzez wysłanie go ze strony internetowej https://kolejowe.edu.pl/rekrutacja


25 czerwca 2021 r. – 14 lipca 2021 r.

Dostarczenie do szkoły przez przyszłego ucznia i rodzica oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, trzy fotografie oraz wypełniony, rozszerzony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który pobierzesz tutaj.                                                                                                                                 Podpisanie przez rodzica umowy ze szkołą   dotyczącej kształcenia w wybranej placówce.  Wydanie przez szkołę przyszłemu uczniowi skierowania na badania lekarskie.


09 lipca 2021 r. – 23 lipca 2021 r.

Ponieważ wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 2 lipca 2021 r., a do 8 lipca wyniki, zaświadczenia i informacje mają być przekazane szkołom, zaś  termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to  9 lipca 2021 r.

dlatego prosimy o dostarczenie  do szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia  z badań lekarskich w podanym obok terminie. Powyższe zaświadczenia można przesłać listem poleconym na adres szkoły: Technikum Kolejowe w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4 c, 85-059 Bydgoszcz z dopiskiem REKRUTACJA.


UWAGA! Złożenie kompletu dokumentów do szkoły jest jednoznaczne  z przyjęciem do klasy pierwszej o czym Rodzice zostaną również poinformowani pisemnie. Także przypominamy, że zamiast  „drzwi otwartych”  proponujemy indywidualne spotkanie na życzenie Rodziców i przyszłego Ucznia z Managerem Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. Wystarczy zadzwonić pod numer 502 340 870 i umówić się na spotkanie w celu zwiedzenia szkoły w terminie dla Was najdogodniejszym.

Podczas postępowania rekrutacyjnego w dniach od 25 czerwca do 14 lipca br. SEKRETARIAT SZKOŁY czynny w dni powszednie w godz. 08:00 – 15:00, w soboty 09:00 – 13:00.

Autor

Technikum Kolejowe