Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ostatnie wpisy
CONTACTS

W środę 17 listopada w Toruniu odbyły się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem PATROL-21, w których udział wzięło 13 naszych uczniów.  Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur dotyczących uruchamiania poszczególnych systemów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania poprzez wykorzystanie opracowanych scenariuszy zdarzeń wprowadzających sytuację kryzysową, wypracowanie odpowiednich ocen oraz analiz eksperckich jak również zaleceń co do dalszego postępowania, poprzez sprawdzenie procedur czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby oraz instytucje. Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania jest przedsięwzięciem cyklicznym, które wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

W ramach ćwiczenia PATROL-21 podejmowane są działania przewidziane do realizacji w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi czy też promieniotwórczymi.

Autor

Technikum Kolejowe